Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 33

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 33
Περίοδος 1992
Έτος Έκδοσης 1992
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Editorial
Generalized Stability of Difference Method for Nonlinear Initial Value Problems and its Application
The Convergence rate and Complexity of Precondotioned Iterative methods based on Approximate finite Element matrix Factorization
Reorthoganization in the block Lanczos algorithm
High resolution schemes for hyperbolic conservation laws
Discontinuous solutions of the Cauchy problems for a scalar equation in nonconservative form
The entropy and redundancy of normalized database structures
Parallel cyclic odd-even reduction algorithms for solving general tridiagonal periodic systems on parallel computers