Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 32

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 32
Περίοδος 1991
Έτος Έκδοσης 1991
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Editorial
Efficient Runge-Kutta methods for Hamiltonian equations
Two numerical methods for the conformal mapping of simply and multiply connected domains
An efficient finite element method for nonlinear diffusion problems
The numerical solution of large finite element systems by explicit preconditioning semi-direct methods
Spectral finite element method solving three-dimensional vorticity equations