Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 30

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 30
Περίοδος 1989
Έτος Έκδοσης 1989
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
The Structure and complexity of interactive zero-knowledge proofs
Simultaneous approximation by linear combination of modified bernstein polynomials
On the maximum term and central index of dirichlet series representing analytic function in a half plane
On the homomorphisms of a family of finite rings
Konvergenzsaetze fur ein voll Daniell-integral
On the distribution of the present value of a continuous uniform cash flow
Surfaces of general type in P^4
Hypergroups defined from a linear space
The rate of satiation in a cooperative system
A note on automorphism group of an n-generator nilpotent lie algebra
On the choice of a dirichlet prior distribution for multinomial distribution
Cohomology theory on non commutative algebras of continuous functions
Determination of all rigid groups of order not exceeding 60