Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1926
Έτος Έκδοσης 1926
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Τίτλος του περιοδικού Reglement du Bulletin
Έκθεσις των πεπραγμένων της Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 1925
Η έκθεση των πεπραγμένων της Ε.Μ.Ε. που αναγνώστηκε σπό τον Γεν. Γραμματέα κατά την τακτική συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης της 28 Φεβρουαρίου 1926.
Εγκύκλιος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Αναφέρεται στις συντάξεις και στις μεταθέσεις των συναδέλφων μαθηματικών.
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Υπόμνημα προς τον κύριον Υπουργόν της Παιδείας
Το υπόμνημα αυτό έγινε για τους καθηγητές των μαθηματικών που μετατιθέμενοι σε σχολεία κατωτέρας τάξεως και δεν μετέβαιναν στην νέαν θέσιν δεν δικαιούνται συντάξεως.
Υπόμνημα της Ε.Μ.Ε. περί των συντάξεων των λειτουργών της Μ. Εκπαίδευσης
Υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας οι αντιλήψεις της Ε.Μ.Ε. για το ζήτημα των συντάξεων των λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης.
Νομοθετήματα δι\' ων ανεγνωρίσθη ως συντάξιμος ο χρόνος σπουδών διαφόρων υπαλλήλων
Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής δια την διαχείρισιν του έτους 1925
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Απολογισμός δια το έτος 1925
Ισολογισμός της Ε.Μ.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 1925
Sur les chemins de determination et les valeurs asymptotiques des fonctions analytiques ayant un point singulier essentiel isole
Zur variations rechnung
Sur quelques precisions des fonctions entieres et des fonctions croissantes
Είδωλα δευτέρας και τρίτης τάξεως δια των φακών
Sopra le linee di stringimento delle rigate di una congruenza rettilinea
Επί της θεωρίας των ανωμαλιών των διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξεως
Στο σημείωμα αυτό μελετάται η θεωρία των ανωμαλιών των διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξεως.
Περί ευθύνσεως της περιφέρειας κύκλου
Η διδασκαλία των επιφανειών του β βαθμού εις την αναλυτικήν γεωμετρίαν
Στην εργασία αυτή αναφέρεται η παραγωγή των επιφανειών του β βαθμού δια των δευτεροβαθμίων καμπύλων και στον τόπο των εστιών των κινουμένων κωνικών τομών.
Αι αντινομίαι εις τα νεώτερα μαθηματικά
Διάλεξη η οποία έγινε στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στις 22 Νοεμβρίου 1925.
Nikolaj Iwanowitch Lobatchefskij
Διάλεξη που έγινε την 28η Φεβρουαρίου 1926 ενώπιον των μελών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Περί ενός μετασχηματισμού επαφής και αντιστρόφου
Εφαρμογή των τεσσάρων πράξεων της αριθμητικής εις την γεωμετρίαν
Περί της διδασκαλίας της άλγεβρας
Σημείωμα που περιλαμβάνει τις αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η διάταξη της ύλης της άλγεβρας για καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση στους μαθητές.
Έκθεσις περί των εργασιών του εν Βόλω Πρακτικού Λυκείου κατά το σχολικόν έτος 1924-25
Διάφοροι ειδήσεις
Στο σημείωμα αυτό, εκτός των άλλων ειδήσεων, αναφέρεται και έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς όλα τα σχολεία, τους Γεν. Επιθεωρητάς και γενικώς τους λειτουργούς Μέσης Εκπαίδευσης, δια του οποίου συστήνεται στους μαθητές αλλά και στους λειτουργούς της Μέσης Εκπαίδευσης το βιβλίο \"Στοιχεία ασφαλιστικών Μαθηματικών\" που διατίθεται υπερ της Εταιρείας από τον συγγραφέα Κ. Λαμπίρη.
Κανονισμός του Δελτίου