Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α
Περίοδος Ιούνιος 1920
Έτος Έκδοσης 1920
Σχολικό Έτος 1919-1920
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Αναφέρεται η σύνοψη των περιεχομένων του Δελτίου.
Διοικητικόν συμβούλιον της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας δια το έτος 1919
Αναφέρονται τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις αρχαιρεσίες της 23 Φεβρουαρίου 1920, καθώς και τα ονόματα των μελών της Ε.Μ.Ε. Χαιρετισμός της άφιξης του Κωνστ. Καραθεοδωρή στην Ελλάδα και περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα. Δίδεται ακόμα η έκθεση των πεπραγμένων της Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 1919.
Υπόμνημα της Ε.Μ.Ε. προς την Α.Ε. τον κ. Υπουργον της Παιδείας
Δίδεται το υπόμνημα της Ε.Μ.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας. Στο τέλος αναγράφεται ο απολογισμός της Ε.Μ.Ε. δια το έτος 1919.
Generalisation des formules de Combescure - Darboux
Sur quelques proprietes des fonctions croissantes
Sur l\' integration de l\' equation de laplace entre deux spheres non concentriques
Επί της θεωρίας της ελαστικής ισορροπίας των λεπτών επίπεδων πλακών
Sur la theorie de la flexion
Η σφαιρική τριγωνομετρία εις το Πανεπιστήμιον
Αναφέρεται η σπουδαιότητα της σφαιρικής τριγωνομετρίας και δίδονται συντόμως τα σημεία που πρέπει να αποτελούν την ανωτέρα άποψη της διδασκαλίας της σφαιρικής τριγωνομετρίας.
Διδακτέα ύλη
Περί συναρτήσεων, γραφικής παραστάσεως αυτών, περί παραγώγων και γραφικής λύσεως των εξισώσεων στη μέση εκπαίδευση στα κλασσικά και τα πραγματικά γυμνάσια (μάθημα Άλγεβρας).
Ο συμβολισμός του ανυσματικού λογισμού
Στο άρθρο αυτό αποδεικνύεται ότι ο ανυσματικός λογισμός, μολονότι μεταχειρίζεται περισσότερα σύμβολα από την συνήθη ανάλυση είναι λιγότερο λογισμός συμβόλων και περισσότερο λογισμός εννοιών.
Περί της ταχύτητος μεθ΄ ης πρέπει να εκσφεδονισθεί λίθος εκ της σελήνης δια να πέση εις την γήν
Εδώ υπολογίζεται η αρχική ταχύτητα που πρέπει να έχει λίθος που εκσφεδονίζεται από τη σελήνη για να εισέλθει στην έλξη της γής και να πέσει σε αυτήν.
Μέρος Δ
Εδώ αναφέρονται τα νέα για Διεθνή Συνέδρια των μαθηματικών, και οι μεταθέσεις των καθηγητών των μαθηματικών.