Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 29

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 29
Περίοδος 1988
Έτος Έκδοσης 1988
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
A Variant of Jung's Theorem
Algebraic surfaces of general type with P9<=7 and K very ample
On the construction of points estimates for the Mahalanobis distance in discriminant analysis
The function g(h) for which |A(G)|p>=p^h whenever |G|>=p^g(h) , G a finite P-group
On some class groups of an integral domain
On non-archimedean locally convex spaces
On groups with property
Strong consistency of least squares estimators in linear models
Nest space decomposition for an operator in βω
On permanent capillar-heavy waves of two liquids flowing one upon the other
Tensor products of topological algebras and analytic sets
Oscillatory behavior of systems of indegrodifferential equations
A note of definable skolem functions