Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 28

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 28
Περίοδος 1987
Έτος Έκδοσης 1987
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Conditional Graph Theory III: Independence Numbers
Gauss Principle of Least Constraint
The Functional Equation
A New Generalization of Sine
A Distributed of Class L Arising in the Theory of Risk
On the Present Value of Random Cash
A New Existence Theorem for Nonlinear Random Equations
Ein Symmetrisches Mittel in Zwei Veraenderlichen
On Primitive Topological Algebras
A Note on a Sequence of Quadratic Forms
Bas and Serre Theory and Nielsen Transformations