Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Β
Περίοδος 1931
Έτος Έκδοσης 1931
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Υπηρεσιακή κίνηση της Εταιρείας
Υπόμνημα της Ε.Μ.Ε. προς το Υπουργείο της Παιδείας περί των προσόντων των αποφοίτων των Πρακτικών Λυκείων. Ανακοίνωση για τη διοργάνωση του Cogres International des Nathematiciens στη Ζυρίχη το 1932.
Sur les equations qu\\\' on integre en les differentiant
Συνέχεια από το προηγούμενο τέυχος.
Sur l\' unicite des solutions des equations aux derivees partielles du premier ordre
A theory of certain fields of points
Zum Letzten Fermatschen Satz
Πληροφορίαι ενδιαφέρουσας το μαθηματικόν κοινόν
Παρουσίαση του βιβλίου του M. M. Paul Appell Eduard Goursat \"Theorie des fonctions algebroques et de leur integrales. Etude des fonctions analytiques sur une surface de Riemann\". Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Α. Αθανασιάδου \"Στατιστική\". Διάδοροι ειδήσεις. Πίναξ των μελών της Ε.Μ.Ε.