Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1928
Έτος Έκδοσης 1928
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Γεώργιος Ρεμούνδος
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το έτος 1927
Απολογισμός της Ε.Μ.Ε. δια το έτος 1927
Ισολογισμός της Ε.Μ.Ε. δια το έτος 1927
Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής του έτους 1927
Sur la croissance de la partie reelle d\'une fonction holomorphe dans un cercle ou dans une courone
Vectorielle Behandlung der Kurvenkrummung
Sur les foyers des solutions discontinues du calcul des variations
Sur quelques relations entre les triedres de deux courbes
Περί ευθύνσεως της περιφέρειας κύκλου
Sur une extension de l\' inegalite entre la moyenne arithmetique et la moyenne geometrique
Περί των τάξεων των υπολοίπων ως αβελιανών ομάδων
Uber ein system von Diophantischen Gleichungen
Εφαρμογαί τινες επί των διαφορικών εξισώσεων των λυομένων δια διαφορίσεως
Περί ιδιοτήτων τινων των κωνικών τομών
Περ\'ι του επιτοκίου κόστους των τραπεζιτικών κααταθέσεων
Επί της σφαιρικής καμπυλότητας των στρεβλών καμπυλών
Το εν Βονωνια της Ιταλίας Διεθνές Συνέδριον των Μαθηματικών
Ανακοινώσεις και ομιλίες εν τη Ε.Μ.Ε.
Διάφοροι ειδήσεις
Γεώργιος Κλαυδιανός
Πίναξ των συνδρομητών δια την ανέγερσιν εις τον τάφον του Κ. Στεφάνου
Πίναξ των μελών της Ε.Μ.Ε.
Διορθωτέα - Πίναξ των περιεχομένων του Θ τόμου