Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 27

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 27
Περίοδος 1986
Έτος Έκδοσης 1986
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Goodness of fit test Statistics based on Riedwyl-type derivations
An integral represantation formula for holomorphic functions on analytic varieties
Solution-bounds for a class of difference equations
Bass and Serre theory and Nielsen transformations
Low-Frequency electromagnetic scattering theory for a dielectric
Portsetzung eines verallgemeinerten Daniell integrals auf einem o-topologischen sigma-Verband mit Werten in einer Verbands-gruppe
Cyclic vectors for operator algebras
Intrinsic differentials in buckling theory-Cuspoids
Methods of differentiation in topological A-Modules
Factorialite de l'algebre affine de certaines formes quadratiques
Lusin sets and generalized spectra of topological algebras
The complex Grothendieck inequality for 2x2 matrices
On the circle-exponent function
Total differential equations and the structure of fibre bundles
An error estimation for the method of bisection in R^n