Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 26

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 26
Περίοδος 1985
Έτος Έκδοσης 1985
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Ein Beitrag zu den Kooperativen N-Personen-Spielen Ohne Seitenxahlungen. Ein Beispiel fuer die Machtverteilung in einer Aktiengesellschaft
Sets of constant width and diametrically complete setes in normed spaces
Compositions of operators with vector valued maps
On idempotent Liftings
Functional properties of C(X) and chain conditions on X
Compact elements of Banach Algebras
On Universal separable reflexive stable spaces
Relation between order and topology in vector spaces. The completion of locally (O)-Symmetric spaces
The automorphism group of HNN extensions with finite base group
On Certain Classes of rigid groups
Stetigkeit des Spectrums einer Klasse nichtlinearer Operatoren II