Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 25

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 25
Περίοδος 1984
Έτος Έκδοσης 1984
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Large Time Behavior of Solutions of Hyperbolic Balance laws
Large Time Behavior of Solutions of Hyperbolic Balance laws
The Growth of the Subuniform Ultrafilters on ω_1
Algebraic Classes of Abelian Torsion-Free and Lattice-Ordered Groups
On the Productivity of l_1(Γ) Embeddings
Weak Convergence of Probability nets on the Integers and the Erdos-Wintner Theorem as a Three Series Theorem
The Largest Subdeterminant of a Matrix
Minimal Surface in the 4-Quadric
Exponential Multistep Methods for Ordinary Differential Equations