Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 24

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 24
Περίοδος 1983
Έτος Έκδοσης 1983
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
An Improved General Stochastic Inequality
A Multicriteria Route-Mode Choice Traffic Equilibrium Model
The Grassmann Variety of Nondynamic Compensators the Determinantal Assignment Problem of Linear Systems
The Bessaga-Pelczynski Property and Strongly Bounded Measures
Weak Transforms and their Limits
Continuity and Extension of Valuations