Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 23

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 23
Περίοδος 1982
Έτος Έκδοσης 1982
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
The Interaction Between in-Stability and Local Truncation Error Estimate for Predictor - Corrector Methods
On Estimation of Hazard Function
Low-Frequency Scattering Theory for a Penetrable Body in an Elastic Medium
Hypergroupes Canoniques Values et Hypervaloues-Hypergroupes Fortement et Superieurement Canoniques
A Godel-Functional Interpretation of the ω-Rule
A Matrix Approach to the Energy-Norm Bisection in Wave Motion