Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 22

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 22
Περίοδος 1981
Έτος Έκδοσης 1981
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On the Auxiliary Geometric mean of Entire Functions
Duals of non-Archimedean Vector-Valued Function Spaces
Special Similarity Transformations in Connection with the Quadrant Interlocking Factorisation Techniques
On Deddens's Theorem
The Pell Sequence of Order K, Multinomial Coefficients, and Probability
Adiabatic Shearing of an Incompressible gas Caused by ''Oscillatory'' Inertial Force
Polygroupes et Certaines de leurs Proprietes
0n the Domain Of Attraction of Stable and of Extreme Value Distributions
Notational and Logical Completeness in three-Valued Logic
An Inequality for Matrices