Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 19B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 19B
Περίοδος 1978
Έτος Έκδοσης 1978
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Infinite Forcing for Boolean valued Models
On the Equality of two Stieltjes Integrals in the Complex Plane
A Note on the Numerical Solution of a Fourth-Order Parabolic Partial Differential Equation
Lie Derivatives, Killing's Equations GegenBauer Polynomials: A Combined Use for the Evaluation of some Useful Integrals
Test of Hypothesis in some Families of Discrete Distributions
Sample Size, Parameter Rates and Contiguity - The i.n.n.i.d. Case
A Note on Convergence in Probability IUniformly in a Parameter
Absolute Indiscernibles and Standard Models of ZFC
On a Conjecture of Littlewood Concerning Exponentials Sums, II
A Correction on a Theorem By Uspensky