Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 19A

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 19A
Περίοδος 1978
Έτος Έκδοσης 1978
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Optimal mixed Factorial Resolution III designs
Zur Algebra der Masstheorie
On the Maximum Modulus and the Maximum term of an Entire Function
Density Estimates of Discriminant Functions
On the Properties of Linear Programming models for National Planning
Weakly Contractive maps and Elementary Domain Invariance Theorem