Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 18B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 18B
Περίοδος 1977
Έτος Έκδοσης 1977
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Slices for Proper Actions of non-Compact lie groups
Diophantine Approximation in certain Solenoids
On Transformation of Exceptional sets
Additive Duality at Cosmall Injectives
On Differences and sums of Integers, II
Univalent mappings of the plane into itself
Rezolution en x de la Congruence x^n+my^n==0 (mod z^n)
Classifying Projective-like Hierarchies
A Realization Problem in the Theory of Analytic curves
Estimation Optimale de sommes Exponentielles