Ευκλείδης Β: Τεύχος 5

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 5
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1980
Έτος Έκδοσης 1981
Σχολικό Έτος 1980-1981
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Για την Α'Τάξη. Άλγεβρα. Γεωμετρία.
Δίδονται συμβουλές στην ύλη της Άλγεβρας πάνω στα θέματα: Μαθηματική Επαγωγή, Ανισώσεις και Ρίζες. Για τη Γεωμετρία αναφέρονται οι γεωμετρικοί τόποι και ασκήσεις για επανάληψη.
Γεωμετρία για τη Β'Λυκείου. Κανονικά πολύγωνα.
Το πρόβλημα του Euler για τη διαίρεση Κυρτού Πολυγώνου σε Τρίγωνα.
Αναφέρονται τρόποι στους οποίους μπορεί να χωριστεί ένα κυρτό πολύγωνο με ν πλευρές σε τρίγωνα από διαγώνιές του που δεν τέμνονται.
Επίλυση Πολυωνυμικών Εξισώσεων Βαθμού Ανωτέρου του Δευτέρου.
Αναφέρονται προτάσεις που οδηγούν στην επίλυση της πολυωνυμικής εξίσωσης σε ορισμένες περιπτώσεις.
Για τη Β'Λυκείου. Επανάληψη στην Ύλη Επιλογής (Διαιρετότητα-Μιγαδικοί).
Δίδονται ασκήσεις προς επανάληψη στη Διαιρετότητα και στους Μιγαδικούς αριθμούς.
Η αλληλογραφία μας.
Αναφέρονται απαντήσεις σε γράμματα συναδέλφων και μαθητών.