Ευκλείδης Β: Τεύχος 5

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 5
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1979
Έτος Έκδοσης 1980
Σχολικό Έτος 1979-1980
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Από το βιβλίο του Alfred Renyi, της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών. "ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ".
Το άρθρο αυτό αναφέρεται σ'ένα διάλογο του Ιέρωνα με τον Αρχιμήδη για τις εφαρμογές των Μαθηματικών.
Ανακάλυψη της λύσης ενός γεωμετρικού προβλήματος με διάλογο. Ανάλυση στηριγμένη σε προηγούμενα εμπειρικά δεδομένα.
Αναφέρεται ότι η λύση ενός γεωμετρικού προβλήματος μπορεί να γίνει με διάλογο που αποτελεί την "ανάλυση", στη συνέχεια θα έρθει η "σύνθεση"δηλαδή η απ'ευθείας κατασεκυή με κανόνα και διαβήτη και τέλος η "απόδειξη"ότι το σχήμα που φτιάχτηκε έχει τις ζητούμενες ιδιότητες και η συζήτηση μπορεί να τελειώσει με τη "διερεύνηση".
Γεωμετρικές μέθοδοι σε προβλήματα Ανάλυσης και τα Σφάλματα που Μπορούν να Προκύψουν.
Δίνονται διάφορα προβλήματα Ανάλυσης που μπορούν να λυθούν με γεωμετρικές μεθόδους.
Τα Συνεχιστά Κλάσματα.
Εδώ αναφέρεται τι είναι τα συνεχιστά κλάσματα και ποιές είναι οι ιδότητές τους.
Οι "Οδηγούσες"Διάμετροι Έλλείψεως.
Αναφέρονται ο ορισμός και οι αξιοσημείωτες ιδιότητες των οδηγουσών ημιδιαμέτρων 1ου είδους της ελλείψεως.
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Προγραμματισμός.
Εδώ αναφέρονται βασικές γνώσεις, Ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ποιο σύστημα αρίθμησης δουλεύουν και τί σημαίνει προγραμματισμός.
Για την Α'Τάξη. Αναγωγή μιας Γεωμετρικής Κατασκευής σε απλούστερη. Γραφική Λύση Ανισώσεων.
Γίνεται η αναγωγή μιας γεωμετρικής κατασκευής σε απλούστερη και η γραφική λύση ανισώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.
Για τη Β'Τάξη. Γενικές ασκήσεις.
Αναφέρονται γενικές ασκήσεις για τη Β'Τάκη Λυκείου.
Για τη Γ'Τάξη. Ασκήσεις στις Συναρτήσεις. Ασκήσεις για Επανάληψη.
Δίνονται ασκήσεις στις συναρτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη για τη Γ'Τάξη Λυκείου.
Γενικά Θέματα Β'και Γ'Λυκείου.
Δίνονται γενικά θέματα για τη Β'Τάξη και Γ'Τάξη του Λυκείου με τις απαντήσεις τους.
Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.
Αναφέρονται μαθηματικά προβλήματα που "παιδεύουν"και διασκεδάζουν τον αναγνώστη.
Αλληλογραφία
Δημοσιεύονται επιστολές με μαθηματικές κριτικές παρατηρήσεις που θίγουν γενικότερα ζητήματα παιδείας.