Ευκλείδης Β: Τεύχος 5

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 5
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1978
Έτος Έκδοσης 1979
Σχολικό Έτος 1978-1979
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Η Αριθμοθεωρητική Συνάρτηση φ(Α) του Euler.
Στο άρθρο αυτό δίδονται μερικά βασικά θεωρήματα για την Αριθμοθεωρητική συνάρτηση φ(Α) του Euler καθώς και μια εφαρμογή της φ(Α) στους συζυγείς προσθετέους του Α.
Η περιπέτεια του ορισμού της καμπύλης.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα διάφορα στάδια που πέρασε ο ορισμός της καμπύλης ιστορικά, από την εποχή του Ευκλείδη μέχρι την καμπύλη του Cantor και του ορισμού της διάστασης.
Η αναζήτηση του χαμένου θησαυρού.
Εδώ αναφέρεται και επιλύεται το πρόβλημα του χαμένου θησαυρού που πρότεινε ο Δρ. Grosse. Η λύση δίδεται μέσα από τις συντεταγμένες των σημείων και των ιδιοτήτων των διανυσμάτων.
Μαθηματικές Ολυμπιάδες VII Μαθηματική Ολυμπιάδα των Η.Π.Α. Μάης του 1978.
Αναφέρονται τα θέματα που δόθηκαν στη VII Μαθηματική Ολυμπιάδα στις ΗΠΑ το 1978 με τις λύσεις τους.
Για την Α΄Τάξη. Άλγεβρα.
Δίδονται θεωρία και ασκήσεις άλγεβρας για την Α΄Τάξη Λυκείου.
Η Μέθοδος της Παράλληλης Μεταφοράς ή Μεταφοράς.
Δίδονται μερικά παραδείγματα από τη χρησιμοποιήση της μεθόδου της παράλληλης μεταφοράς ή μεταφοράς στη λύση γεωμετρικών προβλημάτων.
Για τη Β΄Τάξη. Άλγεβρα. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ακεραίων πολυωνύμων.
Δίδονται η θεωρία και ασκήσεις για το Μ.Κ.Δ. και το Ε.Κ.Π. ακεραίων πολυωνύμων για τη Β΄Τάξη Λυκείου.
Επαναληπτικές Ασκήσεις πάνω στην Ύλη Επιλογής.
Δίδονται ασκήσεις με τις απαντήσεις τους πάνω στους μιγαδικούς αριθμούς, στις αλγεβρικές δομές, στη διαιρετότητα των ακεραίων για μαθητές του Λυκείου, καθώς και ασκήσεις που προτείνονται για λύση.
Ασκήσεις για Όλη την Ύλη της Στερεομετρίας για τη Β΄και Γ΄Τάξη.
Αναφέρονται λυμένες ασκήσεις στερεομετρίας για τη Β΄και Γ΄Τάξη Λυκείου.
Για τη Γ΄Τάξη. Άλγεβρα.
Ασκήσεις άλγεβρας για τη Γ΄Τάξη Λυκείου.
Τριγωνομετρία. Τριγωνομετρικές σχέσεις μεταξύ στοιχείων τυχαίου τριγώνου.
Αναφέρονται παραδείγματα που επιλύουν προβλήματα μεταξύ των πλευρών και των γωνιών τυχαίου τριγώνου με βάση την τριγωνομετρική θεωρία.
Οι απαντήσεις στις ασκήσεις της Άλγεβρας για τη Γ΄Τάξη.
Οι απαντήσεις αυτές αναφέρονται στις ασκήσεις της Άλγεβρας του ιδίου τεύχους για τη Γ΄Τάξη Λυκείου.
Αλληλογραφία
-Μια παρατήρηση στο άρθρο "Η αλγεβρική μέθοδος"του μαθηματικού κ. Ν. Κισκύρα. -Αναφέρεται στο αριθμητικό τρίγωνο που πήρε το όνομα του Γάλλου φιλοσόφου και Μαθηματικού Blaise Pascal
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Αναφέρονται προβλήματα που διασκεδάζουν και "παιδεύουν"τους αναγνώστες.