Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 18A

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 18A
Περίοδος 1977
Έτος Έκδοσης 1977
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
The Three Big Theorems of Papakyriakopoulos
On a Conjecture of Littlewood Concerning Exponential Sums, I
Existency-Closed Groups in X_1 with Special Properties
An Abstract Approach to Weak Topologies in Spaces of Measures
A Modification of the Chi-Square Test to Guard Against Special Alternatives
Non-Proper Intersection of Surfaces and Applications
Estimation of a System Reliability by Nonparametric Techniques
Arithmetic Subseries of Series with Multiplicative Terms
Two Selection Theorems
Une Variante de L'Epine De Lebesgue
A General Schwarz Lemma for Riemannian-Manifolds