Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 17

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 17
Περίοδος 1976
Έτος Έκδοσης 1976
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Retarded Actions on Oscillations
On the Nonoscillatory Properties of Solutions of a Functional Differential Equation
Boolean Rings of Sets Describing their Own Stone Representation
Polynomial algebras Which are Modules Over the mod-p Steenrod Algebra
Asymptotic Efficiency of the Maximum Probability Estimate in the i.i.d. Case
Sur les Zeros de la Derivee Logarithmique de la Fonction F: F(z)= E^(p(z))*Q(z) Quand P(z) in C[z] et Q(z) in C[z]
An Inequality Involving a Hermitian Operator and its Square in a Normed Space
On the Algebraic Complexity of Sets of Functions
On Compactifying a Topological Space by Adding a Finite Number of Points
Sur les Distributeurs
Anneux Corpomorphes
Asymptotic Distribution of the Log-Likelihood Function for Stochastic Processes : Some Examples