Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 02A

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 02A
Περίοδος 1961
Έτος Έκδοσης 1961
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Errata
Three-dimensional periodic orbits and their stability
On a conjecture of Moessner and a general problem
Sur la linearizsation d'un systeme differentiel du type de Riccati
On some mathematical aspects of an interplanetary flight (to Mars). Part I. Fundamental notions
Zur Struktur der schwach ordnungminimalen Kontinuen
Verteilungsgleiche Zufallsvariablen