Ευκλείδης Β: Τεύχος 4

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 4
Περίοδος Μάρτιος-Απρίλιος 1980
Έτος Έκδοσης 1981
Σχολικό Έτος 1980-1981
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα
Δίδονται προβλήματα που δόθηκαν στην 22η Μαθηματική Ολυμπιάδα που έγινε στη Φιλανδία και στο Λουξεμβούργο.
Μια προσέγγιση της έννοιας "ισότητα"στον κόσμο των μαθηματικών εννοιών.
Στο άρθρο αυτό μελετώνται ορισμένα παραδείγματα της έννοιας "ισότητα".
Για την Α'Τάξη. Γεωμετρία. Άλγεβρα-Τριγωνομετρία.
Δίδονται θεωρία και ασκήσεις στην απόσταση χορδής, στις σχετικές θέσεις δύο κύκλων στο επίπεδο, στις εγγεγραμμένες γωνίες και ένα πρόβλημα κατασκευής (από το βιβλίο του G. Polya). Στην Άλγεβρα και Τριγωνομετρία δίδονται ο τριγωνομετρικός κύκλος και οι τριγωνομετρικές ταυτότητες.
Για τη Β'Λυκείου. Γεωμετρία. Τί καλείται λύση ενός προβλήματος στα Μαθηματικά. Πρόοδοι.
Αναφέρονται ασκήσεις στα Εμβαδά και η Δύναμη σημείου προς κύκλο. Δίδεται η λύση τεσσάρων προβλημάτων από το σχολικό βιβλίο Γεωμετρίας για την κατανόηση αυτού που λέμε λύση ενός προβλήματος. Δίδεται μια σειρά από λυμένες ασκήσεις στις προόδους και παραδείγματα.
Συνέχεια Συναρτήσεων
Δίδονται ορισμοί και θεωρήματα για τη συνέχεια μιας συνάρτησης.
Εσωτερικό γινόμενο και οι εφαρμογές του.
Αναφέρονται οι ιδιότητες και εφαρμογές του εσωτερικού γινομένου δύο ελευθέρων διανυσμάτων.
Διανυσματικοί χώροι
Αναφέρονται πράξεις και ιδιότητες που σχετίζουν στοιχεία από διαφορετικά σύνολα και παραδείγματα διανυσματικών χώρων.
Ασκήσεις Αναλυτικής Γεωμετρίας
Δίνονται ασκήσεις αναλυτικής Γεωμετρίας.
Η Αλληλογραφία μας
Αναφέρονται απαντήσεις σε αναγνώστες άρθρων του περιοδικού μας.