Ευκλείδης Β: Τεύχος 4

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 4
Περίοδος Μάρτιος-Απρίλιος 1978
Έτος Έκδοσης 1979
Σχολικό Έτος 1978-1979
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Επαγωγή και Μαθηματική Επαγωγή.
Το άρθρο αυτό είναι από το βιβλιο του G. Polya: "How to solve it"και αναφέρεται στη μαθηματική επαγωγή σαν μέθοδο για την απόδειξη ορισμένου είδους θεωρημάτων.
Απλά Πολύεδρα. Κ-Α+Ε=2
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα απλά πολύεδρα και αποδεικνύει τη σχέση Κ(ορυφές)-Α(κμές)+Έ(δρες)=2 μεταξύ κανονικών πολυέδρων.
Το Κλάσμα και ο Λόγος
Εδώ αναφέρεται το αριθμητικό κλάσμα, οι αλγεβρικοί και υπερβατικοί πραγματικοί αριθμοί, το αλγεβρικό και υπερβατικό κλάσμα, ο λόγος και παρατηρήσεις επ'αυτών.
Εμβαδό Κυρτού Πολυγώνου
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον ορισμό του εμβαδού και σε ορισμένα θεωρήματα των κυρτών πολυγώνων.
ΧΧ Μαθηματική Ολυμπιάδα, Βουκουρέστι 1978
Αναφέρονται τα προβλήματα που δόθηκαν στην ΧΧ Μαθηματική Ολυμπιάδα στο Βουκουρέστι το 1978 με τις λύσεις τους.
Για την Α΄Τάξη. Άλγεβρα
Αναφέρονται θεωρία και ασκήσεις στην εξίσωση β΄βαθμού για τους μαθητές της Α΄Τάξης Λυκείου/
Για τη Β΄Τάξη. Άλγεβρα. Διαιρετότητα στο σύνολο των ακεραίων Ζ.
Εδώ αναφέρονται ορισμοί, ιδιότητες και θεωρήματα διαιρετότητας καθώς και θεωρήματα που αναφέρονται στο ΜΚΔ δύο ακεραίων, ο αλγόριθμος του Ευκλείδη και το ΕΚΠ.
Ασκήσεις στα Προηγούμενα.
Αναφέρονται ασκήσεις και οι λύσεις τους στους μιγαδικούς αριθμούς, στις αλγεβρικές δομές, στις απόλυτες τιμές των πραγματικών αριθμών, αλλά και ασκήσεις που προτείνονται για λύση.
Για τη Γ΄Τάξη. Άλγεβρα.
Αναφέρονται μερικές χρήσιμες γνώσεις στην παράγωγο και στις συναρτήσεις, καθώς και γεωμετρικοί τόποι (οικογένειες) ευθειών.
Γενικό Μέρος. Άλγεβρα.
Δίδονται οι απαντήσεις στα προβλήματα που προτάθηκαν στο προηγούμενο τεύχος.
Ομομορφσιμοί-Ισομορφισμοί-Αυτομορφισμοί
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα θεμελιώδη είδη των απεικονίσεων ομομορφισμός και ισομορφισμός. Δίνονται πρώτα μερικά παραδείγματα και στη συνέχεια αναφέρονται οι ορισμοί και οι ιδιότητές τους.
Γεωμετρική Απόδειξη ή λύση Ασκήσεων Τριγωνομετρίας Προηγούμενων Δελτίων του "Ευκλείδη".
Δίδεται η Γεωμετρική απόδειξη ή λύση μερικών ασκήσεων της Τριγωνομετρίας, που η απόδειξή τους ή η λύση τους δόθηκαν σε προηγούμενα δελτία του Ευκλείδη.
Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.
Αναφέρονται προβλήματα που διασκεδάζουν και "παιδεύουν"τους αναγνώστες.