Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 16

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 16
Περίοδος 1975
Έτος Έκδοσης 1975
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Application of Hermitian Splines to the Initial Value Problem
On the Minimum Norm Projection on Closed Subspaces of L^p[0, 2*pi] and an Application
Schur's Theorem for Operators
Etude des Solutions d' une Classe d' Equatiens Integrodifferentielles Non lineaires aux Operateurs Hyperboliques Ayant Pour Limites des Fonctionnelles Integrales
On the Direct Solution of Preconditioned Linear Equations
How to Detect when a Model Fitted to Observational Data Needs Updating