Ευκλείδης Β: Τεύχος 3

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 3
Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1980
Έτος Έκδοσης 1981
Σχολικό Έτος 1980-1981
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Αρίσταρχος ο Σάμιος
Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου τεύχους (2) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1980.
Πανελλήνιος Διαγωνισμός της ΕΜΕ
Στο άρθρο αυτό δημοσιεύονται θέματα που δόθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της ΕΜΕ στους μαθητές της Β'Τάξης και Β'Τύπου.
Για το "Διπλό Λόγο"τεσσάρων σημείων.
Αναφέρονται ορισμένες ιδιότητες του "Διπλού Λόγου"τεσσάρων σημείων σε μία ευθεία.
Αριθμητικές Τετράδες του Ήρωνα. Ηρώνεια Τρίγωνα.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού των τριγώνων των οποίων τα μήκη των πλευρών καθώς και το εμβαδό εκφράζονται με ακέραιους αριθμούς.
Για την Α'Τάξη. Γεωμετρία. Μια θεωρητική εξήγηση για το Λήμμα του Thebault. Άλγεβρα.
Δίδεται η θεωρία για τα γεωμετρικά σχήματα (παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο) και χρήσιμες παρατηρήσεις. Δίδεται επίσης μια θεωρητική εξήγηση για το Λύμμα Thebault καθώς και θεωρία συνόλων και συναρτήσεων.
Για τη Β'Λυκείου. Γεωμετρία. Άλγεβρα. Τριγωνομετρικές Εξισώσεις.
Δίδονται ασκήσεις που αναφέρονται στις μετρικές σχέσεις στα τρίγωνα. Για την Άλγεβρα αναφέρεται τί είναι Θεωρία ομάδων, Διμελής σχέση, Ιδιότητες πράξεων, Αλγεβρικές δομές και εφαρμογές. Για την Τριγωνομετρία, γίνεται συστηματική παρουσίαση και λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων.
Για τη Γ'Τάξη. Οριακές Τιμές Συναρτήσεων. Το Γενικό Πρόβλημα της Αναλυτικής Γεωμετρίας.
Δίδεται η θεωρία των οριακών Τιμών Συναρτήσεων και το Γενικό Πρόβλημα της Αναλυτικής Γεωμετρίας καθώς και μερικές διορθώσεις στο προηγούμενο τεύχος μας.
Η Αλληλογραφία μας