Ευκλείδης Β: Τεύχος 3

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 3
Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1979
Έτος Έκδοσης 1980
Σχολικό Έτος 1979-1980
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Η Ακεραιότιμη Συνάρτηση [Χ].
Στο άρθρο αυτό δίδεται ο ορισμός της συνάρτησης [χ] που παίρνει μόνο ακέραιες τιμές (είναι ακεραιότιμη) και παραδείγματα, η γραφική απεικόνιση και ιδιότητες αυτής με τα θεωρήματα και τις εφαρμογές τους.
Ένα Γεωμετρικό Θεώρημα
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην απόδειξη ενός γεωμετρικού θεωρήματος και στα πορίσματα (τις συνέπειες) που απορρέουν από το θεώρημα αυτό.
Για την Α'Τάξη. Προβλήματα πάνων στις συναρτήσεις. Γεωμετρία.
Δίνονται μερικά προβλήματα που θίγουν τις σπουδαιότερες σχετικές έννοιες και υποδεικνύουν αντίστοιχες διαδικασίες σε θέματα σχετικά με τις συναρτήσεις. Αναφέρεται επίσης ένα από τα λάθη που γίνονται συχνά στην προσπάθειά μας να αποδείξουμε μια πρόταση. Δίνονται επίσης οι συνθήκες για ,να είναι ένα κυρτό τετράπλευρο παραλληλόγραμμο.
Για τη Β'Τάξη. Αλγεβρικές Δομές. Γενικά θέματα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Β'Λυκείου. (Ύλη Επιλογής).
Εδώ αναλύεται τί είναι οι Αλγεβρικές δομές, όπως οι ομάδες, οι δακτύλιοι, τα σώματα κ.λ.π. Δίδονται επίσης θέματα γενικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Β'Λυκείου σε ύλη επιλογής.
Για τη Γ'Τάξη. Όριο και Συνέχεια Συνάρτησης.
Εδώ αναφέρεται η θεωρία και ασκήσεις για το όριο και τη συνέχεια της συνάρτησης, η Γεωμετρική απόδειξη ή λύση Αλγεβρικών προτάσεων μεγίστου ή ελαχίστου. Η έννοια της εξίσωσης ενός υποσυνόλου, η "αλγεβροποίηση"της Γεωμετρίας και η Ευθεία (Διάνυσμα θέσης σημείου-Διευθύνον διάνυσμα ευθείας, εξίσωση ευθείας, δέσμη ευθειών και εφαρμογές).
Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.
Δίνονται διάφορα προβλήματα προς λύση, τα οποία εκπαιδεύουν και διασκεδάζουν τους μαθητές.
Αλληλογραφία
Αναφέρονται επιστολές μαθητών προς τη Συντακτική Επιτροπή με λύσεις προβλημάτων και άλλα θέματα για την ύλη του περιοδικού.