Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 15

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 15
Περίοδος 1974
Έτος Έκδοσης 1974
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On a-points of Entire and Meromorphic Functions
An Integral Inequality Similar to Bellman-Bihari inequality
Continuous Linear Functionals on Spaces of Vector-Valued Functions
On Α Bochner's Type Theorem in Topological Algebras
Quelques Proprietes sur le Produit Tensoriel des Distributions Stochastiques du Schwartz
Valuation Faible
Generalized Quadratic Mean Function of Entire Functions Defined by Dirichlet Series (III)
A Sequence of Exponential Numbers
On the Surfaces Whose Normal Bundles Have Special Properties
On the Cohomology of Bigraded Forms Associated With Foliated Structures
On the Sets of Type VV++
Sur les Classes de Baire des Fonctions Semi-Reelles
Ueber D-Minimale Aktionen von Zusammen-Haengenden Lie-Gruppen
Christoffer Symbols and Connection Forms on Infinite-Dimensional Fibre Bundles
Linear Programming and Discrete Polynomial Type Approximation in the L_1 Norm
On Functions Satisfying a Second Order Difference-Differential Equation
Quelques Remarques sur les Cosmos Elementaires
On the Barrelledness of a topological Algebra Relative to its Spectrum
A Completion for a Transitive Quasi-Uniform Space
The Effect of Parameter Estimation Errors on the Variance of Forecasts
Asymptotically Most Powerful Unbiased Tests in the Independent not Identically Distributed Case
On the Set-Partitioning Problem
Έκθεση πεπραγμένων έτους 1974