Ευκλείδης Β: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1979
Έτος Έκδοσης 1979
Σχολικό Έτος 1979-1980
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Ένα Περιδέραιο.
Στο άρθρο αυτό περιγράφεται ένα απλό λογικό σύστημα με πολύ λίγα αξιώματα και εξίσου λίγα θεωρήματα. Με την περιγραφή αυτή μας δίνεται μια εικόνα του τι είναι αξιωματική γεωμετρία, η οποία έχει πεπερασμένες δυνατότητες και ονομάζεται πεπερασμένη.
Θεώρημα του Euler και Θεώρημα του Fermat. Θέματα Αριθμοθεωρίας.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι βασικότερες προτάσεις για τους φυσικούς πρώτους αριθμούς στη θεωρητική Αριθμητική, σε μια προοδευτική διαδοχή σημασίας και δυσκολίας, θεωρόντας γνωστό τον ορισμό του πρώτου και του σύνθετου αριθμού.
Κωνικές Τομές
Εδώ αναφέρονται οι κωνικές τομές (έλλειψη, υπερβολή, παραβολή), όπως συστηματικά μελέτησε και κατέγραψε ο Απολλώνιος, ως τομές της επιφάνειας ορθού κυκλικού κώνου από ένα επίπεδο που δεν περνά από την κορυφή του. Ορίζονται επίσης ως γεωμετρικοί τόποι σημείων που καθένα έχει άθροισμα ή διαφορά αποστάσεων σταθερή από δύο σταθερά σημεία ή απέχει εξίσου από δοθέν σημείο και δοθείση ευθεία.
ΧΧΙ Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα
Γίνεται μια περιγραφή του ταξιδιού των διαγωνιζομένων στο Λονδίνο όπου έγινε η ΧΧΙ Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα. Αναφέρονται επίσης τα θέματα που δόθηκαν με τις λύσεις τους.
Για την 'Α Τάξη. Μαθηματική Λογική.
Στο άρθρο αυτό δίδονται τα βασικά στοιχεία της μαθηματικής λογικής με περιγραφικό τρόπο και με αρκετά παραδείγματα, ώστε να είναι δυνατή η αφομοίωση των σχετικών εννοιών.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. ΤΡΙΓΩΝΟ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
Αναφέρονται συνοπτικά οι προτάσεις που ισχύουν για τα τρίγωνα και τα παραλληλόγραμμα.
Για τη Β'Τάξη. Μια πολύ επίκαιρη επιστολή.
Αναφέρονται κριτικές παρατηρήσεις και ενδιαφέρουσες μαθηματικές προτάσεις στη διαιρετότητα.
Ασκήσεις στη Θεωρία Αριθμών.
Εδώ αναφέρονται ασκήσεις στη θεωρία αριθμών για τη Β'τάξη Λυκείου. Δίδονται επίσης ασκήσεις Γεωμετρίας στα κανονικά πολύγωνα και ασκήσεις στη μέτρηση του κύκλου.
Τριγωνομετρικές Ταυτότητες για Γωνίες Τριγώνου.
Αναφέρονται οι κυριότερες τριγωνομετρικές ταυτότητες για γωνίες τριγώνου. Οι ταυτότητες αυτές ισχύουν και για τόξα που έχουν άθροισμα 180 μοίρες.
Για τη Γ'Τάξη. Διανύσματα.
Αναφέρονται Ορισμοί και διανυσματικές προτάσεις, συνιστώσες διανύσματος, εσωτερικό γινόμενο και ιδιότητες, διευθύνοντα συνημίτονα, συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος και ασκήσεις επί όλων των ανωτέρω.
Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.
Αναφέρονται διάφορα μαθηματικά προβλήματα (παιχνίδια) που διασκεδάζουν τους αναγνώστες.
Αλληλογραφία
Αναφέρονται επιστολές συναδέλφων που αποτελούν απαντήσεις ή κρίσεις άλλων επιστολών ή άρθρων.