Ευκλείδης Β: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1978
Έτος Έκδοσης 1978
Σχολικό Έτος 1978-1979
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Γλώσσα και Μαθηματικά Α'
Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύεται σε πλατεία περίληψη, σε δύο συνέχειες, από το περιοδικό τησ ΟΛΜΕ "Λόγοσ και Πράξη", αριθμός 5, φθινόπωρο 1977
Θέματα που προτάθηκαν σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες
Αναφέρονται ασκήσεισ που προτάθηκαν σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες με τις λύσεις τους
Τα θέματα Μαθηματικών στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. Πολυτεχνικός-Φυσικομαθηματικός -Γεωπονικός κύκλος
Δίδονται τα τέσσερα ζητήματα με τις απαντήσεις τους στην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία-Τριγωνομετρία που δόθηκαν στισ εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ στους στους κύκλους Πολυτεχνικός-Φυσικομαθηματικός και Γεωπονοδασολογικός
Για την Α'τάξη
Δίδονται θεωρία και ασκήσεις για την Α'τάξη Λυκείου στη Γεωμετρία (θεώρημα του Θαλή, Θεώρημα διχοτόμου εσωτερικής και εξωτερικής γωνίας τριγώνου), την Τριγωνομετρία (Γενικευμένα τόξα).
Για τη Β'τάξη. Άλγεβρα. Βασικές Αλγεβρικές Δομές. Ομάδες, Δακτύλιοι, Σώματα
Δίδονται θεωρία και ασκήσεις επί των ομάδων, δακτυλίων και σωμάτων για τη Β'τάξη Λυκείου.
Για τη Γ'τάξη Άλγεβρα
Δίδονται θεωρία και σκήσεις για τη Γ'Λυκείου στην Άλγεβρα (αντίστροφη αντιστοιχία, σύνθεση αντιστοιχιών, απεικόνιση, αντίστροφη απεικόνιση , μονοτονία και η αντίστροφη συνάρτηση) και τη Γεωμετρία (κατηγορίες τετραέδρων)
Γενικό Μέρος Άλγεβρα
Αναφέρονται ασκήσεις Άλγεβρας με τις απατήσεις τους, προτεινόμενα προβλήματα για λύση, ασκήσεις τριγωνομετρίας και θεωρήματα με τις εφαρμογές τους.
Η Αλγεβρική μέθοδος
Στο άρθρο αυτό δίδονται μερικά παραδείγματα από τη χρησιμοποίηση της αλγεβρικής μεθόδου σε γεωμετρικά προβλήματα, καθώς και την αντίστοιχη γεωμετρική λύση ή απόδειξη, αν υπάρχει.
Τα Μαθηματικά μάς διασκεδάζουν. Η ακολουθία του Fibonacci στη Φυτολογία!
Εδώ αναφέρονται διάφορα προβλήματα (παράδοξα) και ασκήσεις, για να εκπαιδεύουν και να διασκεδάζουν τους μαθητές.