Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 14

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 14
Περίοδος 1973
Έτος Έκδοσης 1973
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On the Lattice Structure of σ-Finite Measures
Generalized Lauricella Functions with Different Multiplicities
On some classes of Operators on Hilbert spaces
Growth numbers of Entire Functions Defined by Dirichlet Series
Semieffektive und D-Minimale Actionen
Solving the Second Boundary value Problem in four space Variables
Application of Duality Theory to spaces of Measures
Lifting and Desintegration
EES Rotation Sampling model
Integral Perturbations of Nonlinear Systems of Differential Equations
Asymptotically Optimal tests in the Independent not Identically Distributed case
Concerning Colimits in the Category of Noncommutative Algebras
Some Integral Representations and Hypergeometric Functions of four Variables
Generalized quadratic mean Functions of Entire Functions Defined by Dirichlet Series
Resultats sur la comparaison des types d'ordres
On Laplace and Hankel Transformations
A Boundary value Problem for Equations of mixed type
A Characterization of the Expontential Distribution
The Modified M/G/1 queue
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1973