Ευκλείδης Β: Τεύχος 1

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 1
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1980
Έτος Έκδοσης 1980
Σχολικό Έτος 1980-1981
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά για το 1980-Τελετή Απονομής Επάθλων.
Αναφέρεται στα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού 1979-80 και στην τελετή απονομής των επάθλων.
Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα
Αναφέρεται στο θεσμό της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας και σε δύο ασκήσεις που έχουν δοθεί στην πρώτη Εθνική Ολυμπιάδα της Ουγγαρίας το 1979
Για την Α'Τάξη. Γεωμετρία.
Εδώ αναφέρεται η θεμελίωση της Ευκλείδιας Γεωμετρίας από τα στοιχεία του συνόλου που περιέχει σημεία, ευθείες και επίπεδα.
Για την Β'Τάξη. Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών. Γεωμετρία.
Αναφέρεται στη διαιρετότητα των ακεραίων, την έννοια του πρώτου και του σύνθετου αριθμού και την έννοια του ΜΚΔ και του ΕΚΠ. Αναφέρονται επίσης ο λόγος ενός ευθ. τμήματος α προς άλλο ευθύγραμμο τμήμα β και η αναλογία δύο ευθ. τμημάτων.
Για τη Γ'Τάξη. Άλγεβρα Κορμού. Αναλυτική Γεωμετρία.
Εδώ αναφέρονται ασκήσεις και παραδείγματα που αντιστοιχούν στις διμελείς σχέσεις δύο συνόλων. Δίδεται επίσης το πώς εφαρμόζεται η στοιχειώδης θεωρία των Διανυσματικών Χώρων και ειδικά οι έννοιες της βάσης και της διάστασης ενός δ.χ. στο Διανυσματικό λογισμό των γνωστών διανυσμάτων του επιπέδου και του χώρου.
Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.
Αναφέρονται προβλήματα που διασκεδάζουν και "παιδεύουν"τους αναγνώστες.
Η Αλληλογραφία μας
Δίδονται σύντομες αναφορές σε εργασίες που είναι δύσκολο να δημοσιευτούν ολόκληρες από τις στήλες του περιοδικού.