Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 13B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 13B
Περίοδος 1972
Έτος Έκδοσης 1972
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Uber auf-Erweiterungen
On Levin's Comparison Theorem
Oscillatory Solutions of unstable delay Equations
Generalized Quadratic mean Function of entire Functions Defined by Dirichlet series (I)
On a Statistical measure of Discrimination
Sur un Ensemble de lois de Probabilite Associees a la loi Normale
A method for the Eigenreduction of real Symmetric Matrices
Harmonic Functions on Riemannian Manifolds
Three-level Alternating Direction Implicit Iterative methods for Solving the Dirichlet Problem
Book Reviews
Έκθεση πεπραγμένων 1972