Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 13Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 13Α
Περίοδος 1972
Έτος Έκδοσης 1972
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On the Asymptotic Relationship at Infinity between the solutions of two Differential Systems
Perfect, Semiperfect and Ore Numbers
Applications Lineaires Affines Multivoques
Numerical Solution of the second Boundary value Problem in space
Mathematical Programming and L_p Approximation
On a class of Polynomials Associated with Lauricella's multiple Hypergeometric Functions
Ratio-type Estimatorsfor Multinomial Probabilities in two-phase Sampling
Uber Nichtlineare Kompakte Storungen von Kompakten Linearen Operatoren
Certain Hypergeometric Functions of four Variables