Ευκλείδης Β: Τεύχος 4

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 4
Περίοδος Απρίλιος-Μάιος 1983
Έτος Έκδοσης 1984
Σχολικό Έτος 1983-1984
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Γράμμα της Σύνταξης
Στοιχεία Θεωρίας Αποφάσεων για το Λύκειο.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται μερικά στοιχεία της Θεωρίας Αποφάσεων που θα μπορούσαν να διδαχθούν στα Ελληνικά Λύκεια μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Πιθανοθεωρίας και Στατιστικής.
Λυμένα Γενικά Θέματα
Δίδονται θέματα για μαθητές της 1ης δέσμης εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγωγο.
Μια Σημείωση στη Γεωμετρία
Στο τεύχος Σεπτέμβη-Οκτώβρη 1983 στη σελ. 46 δημοσιεύεται μια απόδειξη ενός Γεωμετρικού Θεωρήματος με τη βοήθεια της Ταυτότητας του Lagrange. Εδώ δίδεται η από τον Ευκλείδη γνωστή απόδειξη του θεωρήματος σαν πιο παραστατική και πιο κατανοητή αλλά και γιατί μας δίνει πιο εύκολα το ζητούμενο ελάχιστο.
Α'Λυκείου. Ασκήσεις Τριγωνομετρίας. Εγγεγραμμένα και Περιγεγραμμένα Τετράπλευρα.
Τάξη Β'. Άλγεβρα
Ασκήσεις στα Θεωρήματα των Τριών Καθέτων και στο Θεώρημα της κοινής Καθέτου.
Λυμένα Θέματα για τη Γ'Λυκείου
Λύτες