Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 12B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 12B
Περίοδος 1971
Έτος Έκδοσης 1971
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Β-χώροι
Χώροι με ημιομαλή δομή και ομάδες μετασχηματισμών
m-σύνδεσμοι και η άλγεβρα των Π_(x_0) - πολικών υποσυνόλων συνδέσμου
Η 400ή επέτειος της γέννησης του Johannes Kepler
Τα μαθηματικά και η εμπειρία
Νεκρολογία
Έκθεση πεπραγμένων του έτους 1971