Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 12A

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 12A
Περίοδος 1971
Έτος Έκδοσης 1971
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Semicomplete one-relator groups
On products and interminate powers of sequences
An oscillation criterion for second order delay differential equations
The approximation of function: An introduction to the theory and to some open problems
An arithmetic function
Certain results involving generalized hypergeometric polynomials
Semi-uniformities in quotient spaces
A note on V-rings
The Robbins problem for elliptic equations in space
Some multiplication formulas for the generalized Lauricella functions
Multiple integrals and Fourier series expansions associated with hypergeometric polynomials
On some boundary value problems for first and second order delay differential equations
Extrapolated alternating direction implicit methods for solving the biharmonic equation in three space variables
On the solution of the differential system...
Invariant semiuniformities in coset spaces
Une application des variables bivalentes aux BIBD
The Weierstrass integral in the complex plane
Optimal L_p approximation techniques and data analysis