Ευκλείδης Β: Τεύχος 3

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 3
Περίοδος Φεβρουάριος-Μάρτιος 1983
Έτος Έκδοσης 1984
Σχολικό Έτος 1983-1984
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Γράμμα της Σύνταξης
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον ψηφιακό Η/Υ και περιγράφει τις διάφορες φάσεις/διαδικασίες για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με τη χρήση ενός τέτοιου τύπου Η/Υ.
Μια αξιόλογη εφαρμογή στο σύνολο C, των μιγαδικών αριθμών.
Το Σημείο Τομής των Συμμετροδιαμέσων ενός Τριγώνου ή σημείο Lemoine του Τριγώνου. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία ενός τριγώνου.
Μια σημείωση στα εμβαδά, στα κανονικά πολύγωνα και στον κύκλο.
Μαθηματικές Ολυμπιάδες
Λύση θεμάτων της 24ης Δ.Μ.Ο. Λύσεις στα Γενικά Θέματα του τεύχους 1 Σεπτ.-Οκτώβ. 1983, σελ. 15, και Λύτες των παραπάνω Γενικών Θεμάτων. Προτεινόμενα Γενικά Θέματα.
Αλγεβρικός Λογισμός
Απόλυτες τιμές πραγματικών αριθμών. Ανισότητες στο R. Ρίζες πραγματικών αριθμών.
Ασκήσεις Γεωμετρίας. "Κύκλος-Σημεία Τριγώνου"
Αριθμητικές και Γεωμετρικές Πρόοδοι
Λυμένα Θέματα για την Γ'Λυκείου
Αλληλογραφία-Λύτες
Παρατηρήσεις σε ασκήσεις Αναλυτικής Γεωμετρίας. Μια χρήσιμη ταυτότητα και εφαρμογές.