Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 11B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 11B
Περίοδος 1970
Έτος Έκδοσης 1970
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Η θεωρία των συνδιασμών κατα την αρχαιότητα
Επί των τοπολογικών συμπληρωματικών ημί-επιμεριστικών συνδέσμων
Τρισδιάστατες περιοδικές τροχιές γύρω από τα σημεία L_1, L_2, L_3 του Lagrange
Διατεταγμένα τοπολογικά τανυστικά γινόμενα διανυσματικών χώρων και αλγεβρών
Επί της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των συναρτησιακών διαφορικών εξισώσεων
Βιβλιοκρισία
Έκθεση πεπραγμένων έτους 1970