Ευκλείδης Β: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Δεκέμβριος 1986
Έτος Έκδοσης 1986
Σχολικό Έτος 1986-1987
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Η Περίμετρος της Γης και η Γεωγραφία στην Ελληνική Αρχαιότητα.
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή των διερευνήσεων των Ουρανίων φαινομένων και της αναζήτησης του σχήματος της Γης.
Στατιστική
Αναφέρεται στις παραμέτρους θέσης: Μέση τιμή-Διάμεσος (Μ) και στις παραμέτρους διασποράς: Διακύμανση (V)-Τυπική απόκλιση (S).
Η στήλη του μαθητή
Ασκήσεις που προτείνονται από μαθητές.
Η 27η διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα. Πανελλήνιος Μαθηματικός διαγωνισμός στα Μαθηματικά.
"...η πληροφορική σήμερα..."
Αναφέρεται στους μικρο-υπολογιστές, στην επιμόρφωση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην εκπαίδευση των διδασκόντων στην υπηρεσία.
Ανισοτικές σχέσεις σε τρίγωνο...σε τρίγωνο.
Στο άρθρο αυτό δίδεται μια σειρά από ασκήσεις στο χώρο των ανισοτικών σχέσεων, με τη διάθεση να υπάρξει μια πιο ενεργητική συμμετοχή του λύτη-αναγνώστη σ'αυτό το χώρο.
Παραλληλόγραμμα
Δίδονται ασκήσεις με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη κάποιων σημαντικών σημείων στο χώρο των παραλληλογράμμων.
Εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα στους πραγματικούς αριθμούς.
Μετρικές σχέσεις
Δίδονται ασκήσεις με το χαρακτηριστικό οτι οι περισσότερες από αυτές δεν αναφέρονται μόνο σε μία αλλά σε περισσότερες μετρικές σχέσεις.
Μια χρήσιμη μέθοδος υπολογισμού ορίζουσας ν-τάξης με τη βοήθεια αναδρομικών ακολουθιών (Reccurence Relations).
Αφορμές...και...στιγμιότυπα ή θέματα που έχουν ενδιαφέρον.
Αναφέρονται τα Νόμπελ του '86 στη Φυσική, τη Χημεία, την Οικονομία, το Νόμπελ Ειρήνης, Λογοτεχνίας και Ιατρικής.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Αναφέρονται ασκήσεις και προβλήματα που "παιδεύουν"και διασκεδάζουν τους αναγνώστες.
Μια προσπάθεια για απλοποίηση των λύσεων ή αποδείξεων μερικών θεμάτων της αναλυτικής γεωμετρίας.
Προβολή Διανύσματος σε ¶ξονα
Λάβαμε...
Αναφέρεται στην αλληλογραφία αναγνωστών.