Ευκλείδης Β: Τεύχος 02

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 02
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1982
Έτος Έκδοσης 1982
Σχολικό Έτος 1982-1983
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Γράμμα της Σύνταξης
23η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Εκλογές και Μαθηματικά
Στο σημείωμα αυτό γίνεται προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας κάποιων μαθηματκών ενοτήτων στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
Λάθη και Σφάλματα.
Η "συνδυαστική"και η χρησιμότητά της.
Αναφέρεραι ο ρόλος της συνδυαστικής στη λύση προβλημάτων "τύχης"και "επιλογής", όπως αυτά εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή.
Το διωνυμικό θεώρημα.
¶ Λυκείου. Εξισώσεις, απόλυτες τιμές, ταυτότητες. Μερικά παραδείγματα για την εύρεση σχέσεων μεταξύ των γωνιών των σχημάτων.
Β Λυκείου. Τριώνυμο, όμοια τρίγωνα, παραλληλία, ένα θεώρημα "παράξενο", τριγωνομετρία.
Γ Λυκείου. Λυμένες ασκήσεις στις ακολουθίες. Ορθή προβολή ή προβολή επί επιπέδου.
Γενικά θέματα.
Αφορμές και στιγμιότυπα (η διάθεση για κουβέντα).
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Διάλογος με τους αναγνώστες
Λύτες