Ευκλείδης Β: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος 1981
Έτος Έκδοσης 1981
Σχολικό Έτος 1981-1982
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Τα θέματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της ΕΜΕ για τη Γ'Λυκείου.
Δίδονται τα θέματα (με τις απαντήσεις) του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της ΕΜΕ για τη Γ'Λυκείου.
Μαθηματική Ολυμπιάδα 1981
Αναφέρονται τα υπόλοιπα θέματα που δόθηκαν στη Μαθηματική Ολυμπιάδα του 1981
Πανελλήνιες Εξετάσεις 1981. τα θέματα της Β'Τάξης.
Δίδονται τα θέματα των μαθηματικών που δόθηκαν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 1981 της Β'Τάξης Λυκείου.
Για την ¶ Τάξη (και όχι μόνο). Στις κερκίδες.
Μέσα από το διάλογο δύο ατόμων αναπτύσσονται και επιλύονται γεωμετρικές προτάσεις και προβλήματα στη γεωμετρία, όχι πια σαν μάθημα, μα σα μια "γλώσσα"που δημιούργησε ο νούς του ανθρώπου στην προσπάθεια του να επικοινωνήσει με τη γύρω του πραγματικότητα.
Και καλά, πώς λύνεις;
Αναφέρεται ότι η αγάπη για τη γεωμετρία και τα σχήματα της μπορεί να αξιοποιηθεί για να σας δείξει το δρόμο για πρωτότυπες λύσεις, στα γεωμετρικά προβλήματα, που θα φτιάχνετε μόνοι σας. Δίνονται παραδείγματα.
Για τη Β'Τάξη. ¶λγεβρα. Μιγαδικοί Αριθμοί. Τριγωνομετρία. Οι περιορισμοί.
Αναφέρονται μέθοδοι αντιμετώπισης θεμάτων διαφόρων κατηγοριών πάνω στους μιγαδικούς αριθμούς. Δίνονται επίσης ΄ιάφοροι περιορισμοί των τριγωνομετρικών αριθμών και πως χρησιμοποιούνται.
Για τη Γ'Τάξη. Αναλυτική Γεωμετρία. Δέσμη ευθειών. ¶λγεβρα. Όρια συναρτήσεων.
Προσδιορίζεται η εξίσωση μιας οποιασδήποτε ευθείας της δέσμης και ο χαρακτηρισμός διχοτόμων γωνιών που παράγονται από την τομή δύο ευθειών. Αναφέρονται το όριο συνάρτησης f όταν το χ τείνει στον ξ, τα πλευρικά όρια και παραδείγματα.
Διάλογος με τους αναγνώστες.
Αναφέρεται σε ασάφειες βιβλίων μαθηματικών και τις παρερμηνείες στη ζητούμενη επίλυση των προβλημάτων. Σφάλματα στις γεωμετρικές απόψεις. Και σε απαντήσεις σε γράμματα που πήραμε από αναγνώστες.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Αναφέρονται προβλήματα που διασκεδάζουν και "παιδεύουν"τους αναγνώστες.
Ένα πρόβλημα από ένα Ελληνικό βιβλίο Αριθμητικής του 1568
Δίδεται μια φωτοτυπία του εξώφυλλου βιβλίου της αριθμητικής που εκδόθηκε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και ένα πρόβλημα αριθμητικής που αναφέρεται σε αυτό.