Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 11Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 11Α
Περίοδος 1970
Έτος Έκδοσης 1970
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Oscillatory property of certain delay-differential equations
Inductive limits and tensor products of ordered topological vector spaces and algebras
On a generalization of the Laplace transform
Distributions Stochastiques de L. Schwartz a valears vectorielles
Ueber induzierte Darstellungen
A note on the product of measure algebras
Some oscillation theorems for second order nonlinear differential equations with functional argument
A multiplication formula associated with Lauricella's hypergeometric function F_A
Semicomplete nilpotent products of groups
Kurze Beschreibung der Theorie und der Anwendungen der H-Tranformation
The eigenvalue problem and Jacobian-like methods for its solution
Some properties of the incomplete beta function ratio
On invariant generalized metrics
On two classes of polynomials in number-theory
Rotating shells in general relativity
Means of translates