Ευκλείδης Β: Τεύχος 1

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 1
Περίοδος Οκτώβριος 1986
Έτος Έκδοσης 1986
Σχολικό Έτος 1986-1987
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Κομήτες...αυτοί οι άγνωστοι.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο σχήμα και το μέγεθος των κομητών, στις τροχιές, στη μάζα και τη σύστασή τους και στα στάδια της ζωής των.
"...η Πληροφορική σήμερα"
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται προγράμματα συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων με βοηθητικές αναλύσεις και διάφορα θέματα που έχουν ενδιαφέρον στην πληροφορική.
Η στήλη του μαθητή
Εδώ δημοσιεύονται ασκήσεις που προτείνονται από μαθητές.
Η 3η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα
Αποδεικτικές Μέθοδοι. Εισαγωγικό σημείωμα.
Στο άρθρο αυτό αναπτύσσονται διάφοροι τρόποι απόδειξης, τους οποίους θα χρησιμοποιούμε στα Μαθηματικά.
Ταυτότητες και ανισοταυτότητες στους πραγματικούς.
Αποδεικνύεται με παραδείγματα η μεγάλη χρησιμότητα των ταυτοτήτων και ανισοταυτοτήτων για των εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη φυσιογνωμία μιας Αλγεβρικής παράστασης, αρκεί τη θεωρούμενη παράσταση να την παρουσιάσουμε με μια άλλη καταλληλότερη ταυτοτική μορφή.
Εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα στους πραγματικούς αριθμούς.
39
Αφορμές...και...στιγμιότυπα ή θέματα που έχουν ενδιαφέρον.
Αναφέρεται στην έκθεση, ομιλίες, ανοικτές συζητήσεις,...Ε. Ι. Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) [21-26] Απρίλη 1986.
Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Το θεώρημα του Θαλή και οι εφαρμογές του
Η Γραμμική Εξάρτηση Διανυσμάτων στη Μεθοδική Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Συναρτήσεις
Αναφέρονται: σύνολο τιμών, φράγμα, μέγιστο και ελάχιστο, σύνθεση.
Λάβαμε...
Αναφέρονται: η στήλη του μαθητή που γράφεται από μαθητές, Η πληροφορική σήμερα, ...αφορμές...και στιγμιότυπα.
Λύτες