Ευκλείδης Β: Τεύχος 1

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 1
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος 1985-1986
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Γράμμα της Σύνταξης
Μετασχηματισμοί στο Επίπεδο (ο ρόλος των πινάκων)
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Πληροφορική
Οι αριθμοί και οι μέθοδοι προσέγγισης στην αρχαία Ελλάδα.
Το άρθρο αυτό ασχολείται με τις διάφορες κατηγορίες αριθμών και τις ιδιότητές τους, όπως τις διέσωσαν ο Ευκλείδης, ο Νικόμαχος και ο Θέων.
Για το άθροισμα των συναρτήσεων
Α'Τάξη. Ρητές Αλγεβρικές Εξισώσεις-Εξισώσεις με Ριζικά "Άρρητες"
Β'Τάξη. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις με πραγματικούς συντελεστές και λύσεις στο σύνολο R, των πραγματικών αριθμών.
Εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα τετράπλευρα
Η Στήλη των Ολυμπιάδων. Ο λόγος του αντιπροέδρου της Ε. Μ. Ε.
1η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα (1η ε. μ. ο.)
2η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα
Η 26η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα
Γ'Τάξη Εισαγωγή στους Πίνακες-Παραδείγματα. Εσωτερικό Γινόμενο και Εφαρμογές του.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Ασκήσεις και προβλήματα που "παιδεύουν"και διασκεδάζουν τους αναγνώστες.