Ευκλείδης Β: Τεύχος 1

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους 1
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1984
Έτος Έκδοσης 1984
Σχολικό Έτος 1984-1985
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Γράμμα της Σύνταξης
Διαγωνισμοί της Ε. Μ. Ε.
Θέματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού της Ε. Μ. Ε.
Γενικά Άρθρα. Μεσότητες (Αναλογίες)
Από ανέκδοτη δουλειά πάνω στις μεσότητες των αρχαίων Ελλήνων του Ιωάννη Σπ. Παπαδάτος.
Το Διάνυσμα
Αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή του διανυσματικού λογισμού.
Α'Τάξη. Στοιχεία από τη Λογική
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται στοιχεία από τη Λογική του πρώτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου για μια πιο εύκολη κατανόηση του αντικειμένου.
Β'Τάξη. Θαλής και Ομοιότητα.
Αναφέρονται οι ανακαλύψεις και οι προτάσεις που γνώριζε ο Θάλης καθώς και η μεγαλύτερη ανακάλυψή του που θεωρείται η πρόβλεψη έκλειψης του ηλίου, η οποία έγινε στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα.
Η Στήλη των Μαθηματικών Ολυμπιάδων. Θεωρία Αριθμών.
Γίνεται μια αναφορά της Σ. Ε. στις Μαθηματικές Ολυμπιάδες. Για τη Θεωρία Αριθμών αναφέρονται: Διαιρετότητα, πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί Μ.Κ.Δ.-Ε.Κ.Π., πλήθος και άθροισμα διαιρετών αριθμών και άλλα βασικά θεωρήματα και ασκήσεις με υπόδειξη.
Θέματα που δόθηκαν σε Ολυμπιάδες. Προτεινόμενα Θέματα.
Δευτεροβάθμιο τριώνυμο και πολυωνυμικές εξισώσεις με πραγματικούς συντελεστές.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο τριώνυμο και στις πολυωνυμικές εξισώσεις και συνιστάται να μελετηθεί από μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου.
Γ'Τάξη. Γραμμική Άλγεβρα. Θέματα στους Πίνακες-Ορίζουσες. Συναρτήσεις. Διανύσματα.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Δίδονται ασκήσεις και παραδείγματα για να "παιδεύουν"και να διασκεδάζουν τους αναγνώστες.
Αλληλογραφία-Λύτες
Αναφέρεται σε γράμματα και εργασίες που φθάνουν καθημερινά στον Ευκλείδη.