Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 10B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 10B
Περίοδος 1969
Έτος Έκδοσης 1969
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Συμβολή στην έρευνα των ταλαντώσεων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων
Περί του θεορήματος Pohlke και των αξονομετρικών οβελίσκων
Φασματική θεωρία τριδιαγωνίων τελεστών
Παρατηρήσεις και διορθώσεις
Γενικότερες αριθμητικές διαστημάτων και εφαρμογές
Βιβλιοκρισία
Ειδήσεις
Έκθεση πεπραγμένων 1969