Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 01Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 01Β
Περίοδος 1960
Έτος Έκδοσης 1960
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Περιεχόμενα
Ισότονοι ημιγραμμικαί απεικονίσεις εις συνδέσμους
Έκθεσις του Δ.Σ. πεπραγμένων κατά το 1960
Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής για το 1960
Αποσταλέντα βιβλία
Επιστημονικαί ειδήσεις - Παροράματα